Slide1 backgroundSlide1 background
Slide1 backgroundSlide1 background
Slide1 backgroundSlide1 background
Slide1 backgroundSlide1 background
Slide1 backgroundSlide1 background
Slide1 backgroundSlide1 background
Slide1 backgroundSlide1 background
Slide1 backgroundSlide1 background

Varimex Artificial Flies Polish Company

Varimex to nazwa jednej z tzw. central handlu zagranicznego, PRL-
owskiego tworu zapewniajacego dopływ dewiz do skarbu panstwa, a przy okazji możliwosc prowadzenia wywiadu
gospodarczego. Przykladami takich central, znanych młodszemu pokoleniu, sa: Baltona, Pewex, Cepelia, Ciech,
Hortex i.t.d.

Prezentowana ksiażeczka jest materiałem reklamowym lub suwenirem dla zagranicznych gości lub potencjalnych
wspołpracowników. Muchy prawdopodobnie były zrobione na zlecenie w którejś z licznych wowczas spoldzielni( Maciej Pszczółkowski)

Muszki prawdopodobnie produkowane dla Spółdzielni Sprzęt Rybacki z Krakowa przez rzemieślników z Krakowa i Podhala( uzupełnienie: Jachu - FFF 2020)