Slide1 backgroundSlide1 background
Slide1 backgroundSlide1 background
Slide1 backgroundSlide1 background
Slide1 backgroundSlide1 background
Slide1 backgroundSlide1 background
Slide1 backgroundSlide1 background
Slide1 backgroundSlide1 background
Slide1 backgroundSlide1 background
Slide1 backgroundSlide1 background

Wiadomości Wędkarskie 1939r, numer nieopulikowany

 

Komentarz:

Numer 8 Wiadomości Wędkarskich z 1939 r. jest prawdziwym białym krukiem. Z powodu rozpoczęcia wojny ten numer nie został rozesłany do prenumeratorów, ani do punktów sprzedaży. Nie ma go w żadnej z dotychczas sprawdzonych bibliotek publicznych w Polsce (nie otrzymały egzemplarza obowiązkowego). Nie wiadomo ile egzemplarzy tego numeru się zachowało, ale prawdopodobnie nie więcej, niż kilka. Jeden z nich był w bibliotece śp. Jana M. Kochańskiego, który uprzejmie udostępnił mi kserokopię numeru. By ocalić ten numer od zaginięcia, a także udostępnić go wszystkim osobom zainteresowanym historią polskiego wędkarstwa, zrobiłem skan tego numeru. Warto zwrócić uwagę, że w tym numerze jest m.in. jedna z najstarszych informacji o tym, jak wykonać sztuczną muszkę.

 

dr Stanisław Cios

(pdf, 2.53 Mb)