Slide1 backgroundSlide1 background
Slide1 backgroundSlide1 background
Slide1 backgroundSlide1 background
Slide1 backgroundSlide1 background
Slide1 backgroundSlide1 background
Slide1 backgroundSlide1 background
Slide1 backgroundSlide1 background
Slide1 backgroundSlide1 background
Slide1 backgroundSlide1 background
Slide1 backgroundSlide1 background

Regulamin

wędkarstwo muchowe, katalog much

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU www.galeriamuchowa.pl

1. Niniejszy Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego www.galeriamuchowa.pl pod nazwą Forum Galeria Muchowa( FGM) oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów.

2. Każdy może przeglądać zasoby strony, jednak z chwilą dodania komentarza na forum czy dodania ogłoszenia na giełdzie, użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI KOMENTOWANIA

 1. Serwis www.galeriamuchowa.pl umożliwia swoim użytkownikom wymianę poglądów, opinii i komentarzy dotyczących zdjęć much;
 2. Na forum FGM obowiązuje kulturalny sposób wypowiadania się. Wszelkie wypowiedzi nie mogą godzić i obrażać inne osoby oglądające, czytające oraz uczestniczące w FGM;
 3. Wszelkie komentarze umieszczane pod zdjęciami powinny zawierać kwestie dotyczące flytyingu i flyfishingu;
 4. Wszystkie osoby rejestrujące się w FGM podpisują się własnym, imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem; 
 5. Każdy uczestnik może posiadać jedno konto. W przypadku stwierdzenia posiadania dwóch kont jedno konto będzie blokowane;
 6. W przypadku naruszenia jakiegokolwiek punktu Regulaminu FGM osoba taka otrzymuje ostrzeżenie. W przypadku 3 ostrzeżenia zostaje zablokowany; 
 7. W wypadku nie stosowania się do regulaminu posty mogą być usuwane przez redakcję FGM, a nie przestrzegający regulaminu użytkownicy mogą mieć blokowany dostęp do forum. Redakcja FGM zastrzega sobie prawo usunięcia innych postów bez podania przyczyny.
 8. Ponadto będziemy usuwać wpisy będące:
 • reklamami
 • spamem nie mającym nic wspólnego z tematem dyskusji
 • nawoływaniem do agresji
 • treściami zagrażającymi bezpieczeństwu oglądania strony przez innych użytkowników
 • tagami HTML i innymi, które mogą spowodować celowe błędy na stronie

 

Forum nie jest miejscem przedstawiania ofert handlowych. Linki, które mają pokazać jakiś materiał związany z tematyką są dopuszczane tylko z partnerów wspierających GM ( wykaz dostępny tu: )

Dopuszcza się link ze sklepu, który nie jest partnerem w sytuacji, gdy nie ma w pozostałych sklepach danego materiału lub gdy jest to sklep/miejsce z zagranicy; 

Redakcja FGM nie ponosi odpowiedzialności, za wypowiedzi uczestników forum;

W wypadku stwierdzenia, przez osoby zainteresowane, że wypowiedzi uczestników forum godzi w dobre imię lub inny sposób szkodzi komukolwiek, proszę o kontakt telefoniczny z administratorem lub na maila: redakcja@galeriamuchowa.pl lub tel. 696 790 274;

 1. UWAGA !!! Serwis zwraca użytkownikom uwagę, że nie należy publikować komentarzy, które:
 • zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.); Staramy się, aby słowa powszechnie zwane „ nieparlamentarnymi” nie były używane. Słowa jw. Będą zamieniane na *;
 • propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.);
 • propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.);
 • obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);
 • obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego);
 • zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
 • przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.).